Press Releases

ข้อมูลระยะยาวของทารกให้ความมั่นใจในการผสมกับไข่ด้วยวิธีใหม่ – วิธีเจริญพันธุ์ในหลอดทดลอง (CAPA-IVM)

วิลมิงตัน, รัฐเดลาแวร์, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — การศึกษาติดตามผลกับทารกอายุ 2 ปีใหม่ได้รายงานว่าไม่พบความแตกต่างในผลลัพธ์ของพัฒนาการในเด็กที่เกิดหลังจากการเจริญเติบโตเต็มที่ในหลอดทดลอง (CAPA-IVM) เมื่อเทียบกับเด็กที่เกิดด้วยวิธีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแบบเดิม (IVF) หลังการกระตุ้นรังไข่ การศึกษานี้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบพัฒนาการที่ล่าช้าของเด็กในด้านการสื่อสาร การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การแก้ปัญหา และพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมทางสังคม โดยมีเด็กทั้งหมด 231 คนที่ได้รับการประเมินเมื่ออายุ 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือนหลังคลอด

ผลการศึกษาได้รับการนำเสนอโดย Prof. Dr. Tuong M Ho ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 38 ของ European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2022 ที่เมืองมิลาโน (อิตาลี) และได้รับการตีพิมพ์ลงใน Human Reproduction1 วารสารเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ชั้นนำ

Prof. Dr. Lan Vuong จากโรงพยาบาล MyDuc, HCMC, เวียดนาม ซึ่งเป็นผู้นำในการศึกษากล่าวว่า “ผลการค้นคว้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ ดูเหมือนจะไม่มีข้อกังวลอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของ CAPA-IVM ต่อพัฒนาการของเด็ก” ผลลัพธ์ในปัจจุบันช่วยยืนยันการค้นพบล่าสุดที่ว่า CAPA-IVM ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอีพิเจเนติกที่สำคัญ หรือทำให้เกิดข้อบกพร่องในโอโอไซต์2ที่เจริญเติบโตเต็มที่ในหลอดทดลอง Dr. Vuong เชื่อว่าการหาหลักฐานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ CAPA-IVM มีความสำคัญสำหรับแพทย์ที่กำลังพิจารณาวิธีการทางเลือกในการรักษาเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ในปัจจุบัน

เกี่ยวกับ CAPA-IVM

CAPA-IVM เป็นวิธีการใหม่ในการทำให้เซลล์ไข่เจริญเติบโตเต็มที่ในหลอดทดลอง โดยทำการเก็บไข่หลังจากที่มีการกระตุ้นรังไข่เพียงเล็กน้อยหรือไม่กระตุ้นเลย โดยรวมเอาขั้นตอนการผสมกับไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ในหลอดทดลอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเซลล์ไข่ CAPA-IVM เป็นวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยในเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นทางเลือกแทนการกระตุ้นรังไข่แบบเดิมและ IVF โดยลดภาระของการรักษาสำหรับผู้ป่วย สิทธิ์ทั่วโลกสำหรับเทคโนโลยี CAPA-IVM เป็นของ Lavima Fertility, Inc.

แหล่งอ้างอิง

1. Vuong LN, Nguyen MHN, Nguyen NA, Ly TT, Tran VTT, Nguyen NT, Hoang HLT, Le XTH, Pham TD, Smitz JEJ, Mol BW, Norman RJ, Ho TM. พัฒนาการของเด็กที่เกิดจาก IVM เทียบกับ IVF: ติดตามผลเป็นเวลา 2 ปีในการทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม Human Reproduction 2022, หน้า 1–9, deac115,

2. Saenz-de-Juano MD, Ivanova E, Romero S, Lolicato F, Sánchez F, Van Ranst H, Krueger F, Segonds-Pichon A, De Vos M, Andrews S, Smitz J, Kelsey G, Anckaert E. การแสดงออกของ DNA methylation และ mRNA ของยีนที่ปลูกถ่ายใน blastocyst ซึ่งได้จากวิธีการที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการทำให้ไข่เจริญเติบโตเต็มที่ในหลอดทดลองจาก antral follicle ในผู้ป่วยกลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ Human Reproduction 2019 กันยายน 29;34(9):1640-1649

ติดต่อ
andre.rosenthal@lavimafertility.com