August 23, 2019 | Lao Tribune

Daily Archives August 23, 2019

BlueJeans Network ...

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างระบบนิเวศน์ของพนักงาน พาร์ทเนอร์ และลูกค้า SYDNEY, Australia, Aug. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Jeans Network, Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง Luke Richardson เป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในซิดนีย์ การประกาศครั้งนี้ทำให้ทีมผู้นำใน APAC ของ BlueJeans แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำการเชื่อมต่อธุรกิจระดับภูมิภาคในการขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์และทีมผู้นำของผู้บริหาร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอินเดียเป็นตลาดที่กำลังขยายตัวและตอบรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันเพื่อดึงดูดพนักงานและสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล BlueJeans มีจำนวนครั้งในการประชุมและระยะเวลาการประชุมทั้งหมดโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในภูมิภาค โดยเติบโตถึง 50% (เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รวมแล้วมีการประชุมมากกว่า 1.4 ล้านครั้ง Richardson และทีมของเขาจะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในภูมิภาค รวมถึง Arkadin และ Princeton เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประชุมทางไกลและโซลูชันจากการทำงานร่วมกัน เหล่าลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษในการใช้ BlueJeans Gateway สำหรับทีม Microsoft เพื่อขยายประสบการณ์ของทีม Microsoft […]Read More

Cambodia Playing up Border Tensions With Laos to Distract From Sam ...

Tensions along the border between Cambodia and Laos are likely being exaggerated by Cambodia's government as part of a bid to distract the public from the impending return of acting opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) chief Sam Rainsy from...Read More