Search
Close this search box.

KFSH&RC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้สูงสุด

Dr. Al Fayyadh แห่ง Harvard: เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dr. Majid Al Fayyadh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSH&RC) ได้เข้าร่วม Gulf Creatives Conference (GCC) ที่ Harvard ในปี 2567 งาน GCC ที่ Harvard จัดโดย The Diwan ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย Harvard ในคำปราศรัย Dr. Al Fayyadh ได้นำเสนอการเดินทางของ KFSH&RC นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในกรุงริยาดเมื่อเกือบห้าทศวรรษที่แล้ว โดยเน้นย้ำว่า KFSH&RC สามารถลดความจำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลลงอย่างมากได้อย่างไร KFSH&RC ได้พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการดูแลสุขภาพระดับอุดมศึกษา และปัจจุบันได้มอบการรักษาที่ล้ำสมัยสำหรับโรคหัวใจ เนื้องอก การปลูกถ่ายอวัยวะ และความผิดปกติทางพันธุกรรม

Dr. Al Fayyadh กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของ KFSH&RC ไปสู่มูลนิธิอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยระบุว่า ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก โดยเน้นความเป็นเลิศ นวัตกรรม และการลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก

“การเป็นผู้นำของซาอุดีอาระเบียได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับ KFSH&RC ซึ่งได้รับคำสั่งจากพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนโรงพยาบาลให้เป็นมูลนิธิอิสระ Sui Generis ที่ไม่แสวงหาผลกำไร” ฯพณฯ Dr. Al Fayyadh กล่าว

ท่านยังเน้นย้ำอีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มุ่งไปยังการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพระดับโลก ด้วยความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ KSFH&RC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่มีอยู่ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ และนำทรัพยากรไปสู่ความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งภายในราชอาณาจักรและในระดับสากล ท้ายที่สุด ความเคลื่อนไหวนี้ได้ตอกย้ำความทุ่มเทของ KFSH&RC สู่ความเป็นเลิศที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

Dr. Al Fayyadh ชี้ให้เห็นว่า KFSH&RC ได้แลเห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำในการเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้สูงสุด โดยยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อรับรองผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย องค์กรมุ่งมั่นที่จะคงความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก ด้วยโครงการริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมด้านสุขภาพและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ KFSH&RC จะยังคงลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย อุปกรณ์วินิจฉัยขั้นสูง และเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัยต่อไป สถาบันมีเป้าหมายที่จะบรรลุความสามารถในการแข่งขันระดับโลกจากความก้าวหน้าที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบำบัดด้วยทีเซลล์ CAR, การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การปลูกถ่ายอวัยวะ และการแพทย์เฉพาะบุคคล รวมถึงจะมีการสนับสนุนเป้าหมายนี้เพิ่มเติมโดยการส่งเสริมพนักงานที่ยอดเยี่ยม การก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในระดับรางวัลโนเบล และการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ

Dr. Al Fayyadh เข้าร่วมการอภิปรายโดยเน้นไปที่ภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนาของภาคส่วนการดูแลสุขภาพ และผลลัพธ์เชิงบวกจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ KFSH&RC ในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวถึงความท้าทายในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในภาคส่วนการดูแลสุขภาพ โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบอย่างลึกซึ้งของนวัตกรรมของโรงพยาบาลที่มีต่อความก้าวหน้าด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ Dr. Al Fayyadh ยังเน้นย้ำถึงบทบาทที่มีประสิทธิผลของโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ Health Sector Transformation Program และ Saudi Vision 2030

KFSH&RC ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้การดูแลสุขภาพเฉพาะทาง ขับเคลื่อนนวัตกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษาทางการแพทย์ขั้นสูง สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อให้บริการระดับโลกในด้านคลินิก การวิจัย และการศึกษา

KFSH&RC ยังคงสถานะเป็นสถาบันชั้นนำในราชอาณาจักร และอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลกในกลุ่มศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการชั้นนำ 250 แห่งทั่วโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Brand Finance องค์กรยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์การดูแลสุขภาพที่มีมูลค่ามากที่สุดในราชอาณาจักรและตะวันออกกลางในปี 2567 และนิตยสาร Newsweek ได้จัดอันดับให้องค์กรเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำ 250 แห่งของโลก

เกี่ยวกับ King Faisal Specialist Hospital and Research Centre:

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง การขับเคลื่อนนวัตกรรม และการดำเนินการในฐานะศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษาทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าและยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพทั่วโลกผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ

โรงพยาบาลรักษาตำแหน่งแบรนด์ชั้นนำในภาคการดูแลสุขภาพทั่วราชอาณาจักรและตะวันออกกลาง โดยนับเป็นปีที่สองติดต่อกันในฐานะแบรนด์การดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุด องค์กรอยู่ในอันดับที่ 9 ในราชอาณาจักรและอันดับที่ 28 ในตะวันออกกลาง โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างความโดดเด่นในฐานะโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวทั่วโลกที่สามารถก้าวขึ้นสู่แบรนด์ 10 อันดับแรกในประเทศของตน ดังที่ได้เน้นย้ำไว้ในรายงานสองฉบับโดย “Brand Finance” เกี่ยวกับแบรนด์ 50 แบรนด์แรกที่มีมูลค่ามากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย และแบรนด์ 150 แบรนด์แรกที่มีมูลค่ามากที่สุดในตะวันออกกลางในปี 2567

เนื่องจากโครงการการเปลี่ยนแปลงและแผน Vision 2030 ของราชอาณาจักรโดยฝ่าบาทผู้ทรงเป็นมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี – ขอพระเจ้าคุ้มครองปกป้องรักษาพระองค์ – เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำของราชอาณาจักรในภาคส่วนการดูแลสุขภาพระดับโลก จึงทำให้ KFSH&RC กลายเป็นศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการชั้นนำในตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยองค์กรยังคงรักษาอันดับที่ 20 ของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2567 จากข้อมูลของ “Brand Finance” นอกจากนี้ องค์กรยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำ 250 แห่งทั่วโลกในปี 2567 โดยนิตยสารอเมริกัน “Newsweek”

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณ Essam AlZahrani รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0555254429

คุณ Abdullah Alown เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อ 0556294232

สามารถดูรูปภาพที่ใช้ประกอบประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9d0ed27-fa87-49ac-b72b-ccf5b5843637
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/682fadee-20a5-4328-bf00-e036bc3350fd

GlobeNewswire Distribution ID 9115946

RECENT NEWS