SPi Global เข้าซื้อ Scope e-Knowledge Center | Lao Tribune

SPi Global เข้าซื้อ Scope e-Knowledge Center

กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ วันที่, June 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท SPi Global ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเนื้อหา และโซลูชันเนื้อหาในตลาด ที่ให้บริการด้านข้อมูลและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SME) ให้กับหลายอุตสาหกรรม ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำธุรกรรมเพื่อซื้อ Scope e-Knowledge Center ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความรู้เฉพาะทางสำหรับผู้จัดพิมพ์และผู้ให้บริการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว   Scope เป็นหนึ่งในห้าบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท Quatrro ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการสร้าง ติดตั้งและใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ

“การซื้อ Scope เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของเรา ที่จะขยายและกลายเป็นผู้นำด้