การเรียกร้องการปฏิรูปการเงินโลก เพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศครั้งแรกของโลก – จดหมายจาก Project Everyone

Stephen Fry, Annie Lennox, Christiana Figueres, Forest Whitaker, David Miliband, Graça Machel, Helen Clark และ Paul Polman หนึ่งในบรรดาเหล่าผู้ลงนามมากกว่า 100 รายในจดหมายที่ส่งถึงผู้นำกลุ่ม G20

ลอนดอน, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — แปดสิบปีนับจากที่ International Monetary Fund และ World Bank ได้ก่อตั้งขึ้น โดย ณ เวลานี้ แนวร่วมของเหล่านักแสดง นักการเมือง ศิลปิน และนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำได้ส่งจดมายถึงเหล่าผู้นำ เศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เพื่อเรียกร้องให้ยกระดับระบบการเงินโลกเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จดหมายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก่อนการประชุม World Bank และ IMF Spring Meetings ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต่อยอดมาจากการเรียกร้องให้ปฏิรูปการคลังสาธารณะทั่วโลก ที่นำโดยนาย Mia Mottley นายกรัฐมนตรีแห่งบาร์เบโดส, นาย William Ruto ประธานาธิบดีเคนยา และนาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

จดหมายดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยเพิ่มการลงทุนในธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีเป็นสามเท่า ยุติหนี้สินสาหัส และดำเนินการให้ผู้ก่อมลพิษต้องชดใช้ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาก่อขึ้น

โดยเหล่าผู้ลงนาม ได้แก่ คุณ Mariana Mazzucato นักเศรษฐศาสตร์, Dr. Mo Ibrahim นักธุรกิจ, คุณ Dia Mirza นักแสดง, เหล่าอดีตนักการเมืองทั้งคุณ Rory Stewart , คุณ Joyce Banda, คุณ Heidemarie Wieczorek-Zeul และ Helle Thorning-Schmidt รวมถึงเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นคุณ Richard Curtis, คุณ Juliano Ribeiro Salgado และ คุณ KondZilla

“สถาบันการเงินโลกไร้ซึ่งอำนาจไปเสียแล้ว” ข้อความจากจดหมายกล่าว “โลกสั่นสะเทือนด้วยความขัดแย้ง ความไม่มั่นคงทางอาหาร การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้ว ความหายนะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปัญหาดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำลังถูกคุกคาม มีคนจำนวนมากมาย มากจนเกินไปที่ต้องสัมผัสกับความขาดแคลน ความมัธยัสถ์ และความสิ้นหวัง”

Dr Joyce Banda อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี: “ในฐานะผู้นำแห่งชาวแอฟริกา เราจำเป็นต้องลงทุนในด้านการฟื้นฟู การศึกษา สุขอนามัย และโภชนาการ แต่หนี้สินที่ไม่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำความทุกข์ทรมานมาสู่ประชาชนของเราอย่างมิอาจเอ่ยได้ ซึ่งเนื่องมาจากการสูญเสียโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เพาะปลูก จนนำไปสู่ความขาดแคลนอาหารอย่างต่อเนื่อง เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกู้ยืมมากขึ้น ซึ่งทำให้วงจรปัญหานี้หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุด วงจรนี้ต้องจบลง ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงการคลังสาธารณะทั่วโลก เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่มีความยุติธรรมและมั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”

David Miliband ประธานและ CEO ของ International Rescue Committee: “สภาพอากาศ ความขัดแย้ง และความยากจนมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ประเทศที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดในโลกมักเป็นประเทศที่มีความเปราะบางต่อสภาพอากาศมากที่สุด ดังนั้น เพื่อยุติความยากจนขั้นรุนแรงและเปิดโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน เหล่าผู้นำ G20 ควรสนับสนุนการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงิน มอบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนผ่าน International Development Association ของ World Bank ให้มากขึ้น และทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณนั้นจะไปถึงมือแหล่งที่จำเป็นที่สุด”

จดหมายดังกล่าวยังมี Save The Children, ONE Campaign, Oxfam, Project Everyone และ Christian Aid ร่วมลงนามด้วย โดยเรียกร้องให้เหล่าผู้นำของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกคว้าโอกาสในการปฏิรูปนี้ไว้ โดยกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เหล่าสถาปนิกของ World Bank และ IMF ได้จารึกชื่อของตนในประวัติศาสตร์ นี่เป็นโอกาสของท่านที่จะทำให้คำมั่นสัญญาของพวกเขาเป็นจริงนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงดำเนินการให้เครื่องมือเหล่านี้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของเราอย่างแท้จริง”

  • เราจะเผยแพร่จดหมายฉบับดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 15 เมษายน เวลา 00:01 ตามเวลา BST ที่นี่
  • ผู้ประสานงานสื่อ: zofia.tanaka@digacommunications.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000934628