Search
Close this search box.

EMGA ค้ำประกันเงินกู้มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ธนาคาร Banco Improsa แห่งคอสตาริกา

ลอนดอน, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ร่วมมือกับธนาคาร Banco Improsa เป็นครั้งที่สอง โดยค้ำประกันเงินกู้มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากองค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของสเปน (AECID) – AECID (ตามคำแนะนำของ COFIDES)

Felix Alpizar ผู้จัดการใหญ่ธนาคาร BANCO IMPROSA ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ว่า “Banco Improsa รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ AECID และ COFIDES ให้การยอมรับผลงานและโครงการต่าง ๆ ของธนาคารที่ให้เงินกู้และช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อยของคอสตาริกา (MSMEs) เราจะดำเนินการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปด้วยเงินกู้จำนวนนี้”

Sajeev Chakkalakal ประธานฝ่ายวาณิชธนกิจของ EMGA กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ Banco Improsa เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ในคอสตาริกาอีกครั้ง และหาทางช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้นี้กับ AECID (ตามคำแนะนำของ COFIDES) ได้สำเร็จ”

José Luis Curbelo ประธานและ CEO แห่ง COFIDES กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ช่วยเหลือ AECID สำหรับโครงการที่สร้างผลกระทบที่ดีกับ EMGA และ IMPROSA ในภูมิภาคอเมริกากลางเป็นครั้งแรก เงินกู้จำนวนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในคอสตาริกา ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างและคงไว้ซึ่งงานคุณภาพ และการลดความเลื่อมล้ำต่าง ๆ เราหวังว่าจะยังคงความเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์นี้ต่อไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนผ่านการช่วยเหลือทางการเงินที่มั่นคง”

Carlos Jiménez Aguirre ผู้จัดการใหญ่ของ FONPRODE และหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางการเงินของ AECID แสดงความเห็นว่า “การให้เงินกู้อย่างเป็นทางการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของสเปนที่ต้องการขยายความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย (MSMEs) ของคอสตาริกา เนื่องจาก MSMEs มีบทบาทสำคัญในการสร้างและคงไว้ซึ่งงานที่เหมาะสม และการลดความเลื่อมล้ำต่าง ๆ เราตั้งใจขยายความช่วยเหลือในลักษณะนี้ไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในอเมริกากลางเพื่อให้ MSMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยเน้นกลยุทธ์ความเสมอภาคทางเพศที่เป็นกระแสหลัก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชนเป็นพิเศษ”

Emerging Markets Global Advisory LLPซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอน ช่วยเหลือสถาบันทางการเงินและบริษัทต่าง ๆ จากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบตราสารหนี้หรือตราสารทุน

Banco Improsaก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 และเป็นธนาคารเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยเน้นให้โซลูชันและบริการทางการเงินแก่ MSMEs ซึ่งเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร ธนาคารมีประวัติผลงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้านการให้ความช่วยเหลือและบริการด้านคำแนะนำแก่ MSMEs ปัจจัยหลักที่ทำให้ Banco Improsa ประสบความสำเร็จคือ ความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานที่สูง โดยให้บริการที่เป็นส่วนตัว รวดเร็ว และยืดหยุ่น ร่วมกับโซลูชันทางการเงินตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ธนาคารมีความโดดเด่นมั่นคงในภาคธุรกิจเหล่านี้ Banco Improsa เป็นส่วนหนึ่งของ Grupo Financiero Improsa (GFI)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา (FONPRODE)จัดการโดยหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสเปน (AECID) ด้วยความช่วยเหลือของ COFIDES (สถาบันการเงินด้านการพัฒนาของสเปน) AECID เป็นหน่วยงานการจัดการหลักขององค์กรความร่วมมือของสเปน และมุ่งเน้นที่จะต่อสู้กับความยากจน และการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน COFIDES สนับสนุน FONPRODE ในเรื่องการจัดการด้านความช่วยเหลือ โดยดำเนินการให้เงินกู้ที่จ่ายคืนได้ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพันธมิตร ผ่านการลงทุนหรือการถ่ายโอนทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่จ่ายคืนได้ FONPRODE อาจให้เงินกู้ในรูปตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งที่จ่ายคืนได้และจ่ายคืนไม่ได้ ตัวอย่างเงินกู้ที่จ่ายคืนได้ซึ่ง FONPRODE เสนอให้คือ เงินกู้ที่ให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงินที่ต้องการเข้าถึงบริการทางการเงิน

COFIDESเป็นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการจัดการของรัฐและบุคคลที่สาม รวมถึงเงินทุนของบริษัทเอง โดยติดตามเป้าหมายหลายอย่าง เช่น การทำให้เศรษฐกิจของสเปนมีความเป็นสากล การต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างความแข็งแกร่งในการชำระหนี้ให้แก่บริษัทต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากมีรัฐบาลสเปนเป็นผู้ถือหุ้นหลักแล้ว ยังมีผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF)

Jeremy Dobson

info@emergingmarketsglobaladvisory.com

GlobeNewswire Distribution ID1000754205

RECENT NEWS