Search
Close this search box.
Day: June 7, 2024

AMEC ประกาศแต่งตั้งประธานคนใหม่

ลอนดอน, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — International Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) ได้ประกาศแต่งตั้งประธาน (Chair) สมาคมคนใหม่ที่กำลังจะรับตำแหน่ง AMEC องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองสื่อและข้อมูลเชิงลึกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศว่า Raina Lazarova ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรข่าวกรองสื่อระดับโลก Ruepointจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ในฐานะประธาน Raina Lazarova จะเป็นผู้นำ AMEC Board of Directors เพื่อสานต่อภารกิจในการกำหนด

Read More

Samsung workers to stage walkout over wages

SEOUL: Unionized workers of Samsung Electronics Co. were set to launch a one-day walkout over wages on Friday, a union official said, in what would be the first walkout at the technology giant.

About 28,000 members of the National Samsung

Read More